Home>>China Travel Guide>>Huangshan Travel Guide>>Huangshan Tour Packages

Huangshan Hiking Tours

3 Days Huangshan Tour
Tour Code: MHT-01   

5 Days Mountain Huangshan Hiking Tour
Tour Code: MHT-02

5 Days Mountain Huangshan, Hongcun Photography Tour
Tour Code: MHT-03

5 Days Shanghai, Mountain Huangshan Tour
Tour Code: MHT-04

China Tour Packages including Mountain Huangshan

China Focus Tour 2-B ( 8 Days )
Tour Code: CFT-2-B
Destinations: Beijing, Mountain Huangshan and Shanghai

China Focus Tour 7-A ( 14 Days )
Tour Code: CFT--7--A
Destinations: Shanghai, Mountain Huangshan, Suzhou, Hangzhou, Xi'an, Beijing

China Focus Tour 7-B ( 14 Days )
Tour Code: CFT--7--B
Destinations: Beijing, Xi'an, Hangzhou, Suzhou, Mountain Huangshan, Shanghai